Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
„Przeprowadzenie „Warsztatów z zarządzania emocjami” oraz „Warsztatów z dobrej komunikacji w rodzinie” dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej” 7.2.1. WRPO14+”
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000,00 euro.

 

 
 
Liczba wejść
  • 81520Odsłon razem:
  • 45061Gości razem:
  • 0Goście obecnie online:
Zoom in Regular Zoom out