JAK MĄDRZE WSPIERAĆ ROZWÓJ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW

Zajęcia grupowe z psychologiem w CAS LARGO – 2018r.

Odbiorcy: opiekunowie (w tym rodzice) dorosłych osób niepełnosprawnych

Częstotliwość i liczba zajęć:4 godziny/ miesiąc (zajęcia 2 godz. co dwa tygodnie), 10 spotkań

Okres trwania zajęć: luty – czerwiec 2018r.

Forma zajęć: zajęcia w formie warsztatowej (grupowej – stała grupa od 6 do 16 osób)

Cel zajęć:

Ogólnym celem zajęć jest rozwój konstruktywnych postaw dotyczących wspierania rozwoju dorosłych osób niepełnosprawnych pozostających w relacji zależności ze swoimi opiekunami/ rodzicami. W efekcie ma to umożliwić rozwój potencjału i wzrost dobrostanu zarówno podopiecznych, jak i opiekunów. Uczestniczy szkolenia będą mieli okazję do pogłębienia wiedzy dotyczącej potrzeb zarówno osób niepełnosprawnych, jak i własnych, a także treningu konstruktywnych zachowań komunikacyjnych. Planowane zajęcia umożliwią im przyjrzenie się swoim postawom i pogłębienie świadomości siebie. Dadzą okazję do znalezienia i wzmocnienia zasobów dotyczących radzenia sobie z wyzwaniami i trudnościami wynikającymi z pełnionej roli opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Zakres tematyczny zajęć:

SPOTKANIE 1 i 2: Rodzaje postaw dotyczących wspierania i opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymii ich konsekwencje dla rozwoju tych osób ; pierwsze spotkanie obejmuje poznanie się i wstępną integrację uczestników oraz ustalenie kontraktu zajęć.

SPOTKANIE 3 i 4: Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rozpoznawanie, potrzeby opiekunów osób niepełnosprawnych i ich rozpoznawanie.

SPOTKANIE 5 i 6: Konstruktywna komunikacja w rodzinie.

SPOTKANIE 7 i 8: Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

SPOTKANIE 9 i 10: Wspieranie rozwoju emocjonalnego osób niepełnosprawnych oraz ich samodzielności i zaradności; spotkanie dziesiąte obejmuje podsumowanie i ewaluację całego cyklu zajęć

Prowadząca: Małgorzata Święcichowska – psycholog

Liczba wejść
  • 79290Odsłon razem:
  • 43272Gości razem:
  • 0Goście obecnie online:
Zoom in Regular Zoom out